رزرو مهمانسرا دانشگاه دامغان نوروز ۹۸

نکات مهم:

۱- واحد ویلایی و اتاق ها (محوطه پردیس دانشگاه) صرفاً جهت استفاده همکاران محترم دانشگاهی می باشد.

۲- سرای دانشجویی جهت استفاده کلیه همکاران محترم دانشگاهی و غیردانشگاهی می باشد.

۳- ارائه کارت شناسایی پرسنلی در بدو ورود الزامی می باشد.